Opatrenia prijaté v reakcii na koronavírus:

        Taxislužby (prepravujúce osoby)

  • vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté nos a ústa (rúško, šál, šatka),            
  • dezinfikovať priestory po každom zákazníkovi prostriedkom účinným proti vírusom, 
  • Vzhľadom na pribúdajúce telefonáty s otázkou ohľadne transferu z letísk osôb z ohrozených krajín, sme upravili naše pravidlá taxislužby v súvislosti s týmto transferom: Prevoz osoby, prichádzajúcej z krajiny, ktorá bola začlenená do nebezpečných krajín v súvislosti s prenosom COVID-19, je možné zrealizovať z akéhokoľvek letiska, pokiaľ sa prepravovaná osoba preukáže negatívnym výsledkom testu na Covid-19. Pri preprave si cestujúci zabezpečí ochranné prostriedky prekrývajúce dýchacie cesty. Vozidlo posielame vydenzifikované a samozrejme vodič rovnako používa ochranné prostriedky zamedzujúce šíreniu vírusu.
 
              Dodatok k cenníku :
                             Prešov-Košice Letisko 30€ s DPH    
                             Prešov-Košice Letisko 40€ s DPH  SHARAN   6+1
                            
                         Prepravný poriadok
 
 
 Upozornenie.
 V dôsledku zlej dopravnej situácie v meste, nezaručujeme príchod taxíka do 10 minút. Ak potrebujete taxík pristaviť na určitú hodinu, odporúčame objednať si taxík jeden deň vopre